Nota prawna

 1. Zawartość niniejszej strony internetowej (dalej: „Strona Internetowa”) stanowi własność Adamed Pharma S.A. (dalej: „ADAMED”).
  Adamed Pharma S.A.
  Adres: Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów,
  Nr KRS: 0000116926 (spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),
  Kapitał zakładowy: 718.430.000 PLN w całości wpłacony,
  NIP: 7311751025.
 2. Treść Strony Internetowej jak i jej układ oraz elementy składowe są chronione prawem autorskim i nie mogą być w szczególnościkopiowane, zwielokrotniane, publikowane, pobierane, zmieniane aniedytowanew jakikolwiek sposób, w całości lub w części ani w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody ADAMEDU, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 3. Nazwy produktów ADAMEDU zamieszczone na Stronie Internetowej są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stanowiącymi jego własność i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.  Niniejsze zastrzeżenie odnosi się odpowiednio do szaty graficznej i innych praw własności intelektualnejwykorzystanych lub prezentowanych na Stronie Internetowej. Użyte na Stronie Internetowej nazwy handlowe lub znaki towarowe innych podmiotów zastrzeżone na rzecz innych właścicieli zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych co do ich produktów lub usług. Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek znaków towarowych lub innych znaków słowno-graficznych ADAMEDU jest zabronione i może stanowić naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony znaków towarowych.
 4. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na Stronie Internetowej mają charakter informacyjny lub reklamowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. W szczególności zawarte na Stronie Internetowej informacje na temat produktów z portfolio ADAMEDU nie mogą zastępować konieczności zasięgnięcia opinii specjalisty w indywidualnej sprawie, w tym lekarza lub farmaceuty.
 5. Zasadność zastosowania produktu leczniczego powinna być w każdym przypadku skonsultowana uprzednio z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem produktu leczniczegonależy również zapoznać się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu pacjenta.
 6. Strona Internetowa może również zawierać publikacje naukowe, opinie ekspertów, cytaty lub wyciągi z artykułów prasowych lub linki do zawierających je stron zewnętrznych (dalej jako „Źródła Zewnętrzne”). Wszelkie informacje zawarte w Źródłach Zewnętrznych stanowią wyłącznie opinie osób lub podmiotów, które je wyraziły i nie należy ich interpretować jako poglądów lub zobowiązań ADAMEDU. Nie stanowią one również porady ani konsultacji i nie zastępują konieczności zasięgnięcia opinii specjalisty w indywidualnej sprawie.
 7. Informacje handlowe zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących Strony Internetowej, prosimy o kontakt: adamed@adamed.com.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.